Főoldal

Tisztelt Látogatónk!

Az ePapír pilot projekt a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt projekt részeként valósul meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A kutatást és a fejlesztést EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából az E-Animation Zrt., az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért, az Apertus Távoktatás-fejlesztési Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft, valamint az Eszterházy Károly Főiskola konzorciumi megállapodás keretében végzi.

Az e-papír pilot projekt célja a nagyközönség számára is elérhető, digitális információ megjelenítésére és kezelésére alkalmas, elektronikus könyv jellegű eszközök kipróbálása a mindennapi oktatásban.

A résztvevő intézmények név szerint:
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola (Jászfényszaru)
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (Budapest)
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola (Eger)
Neumann János Középiskola és Kollégium (Eger)

A kísérlet keretében a 7. és 11. évfolyamból két osztályt és az őket tanító pedagógusokat ellátjuk az eszközzel és a tanórákon használt tananyagokkal,. A harmadik osztály a kontrollcsoport szerepét tölti be. A módszertani kísérletet hat hetes időtartamra tervezzük (szeptember 1. – október 31.), amely során a tanulókkal különféle attitűd- és tudásmérő tesztek kitöltetésével vizsgáljuk az elektronikus tanulási környezetek hatását a tanítás-tanulás folyamatára. A kísérlet sikeressége érdekében október végéig a tanulók nem használnak az érintett tantárgyakból hagyományos tanulási eszközöket, azaz tankönyveket, feladatgyűjteményt.

A kísérlet során megvizsgáljuk az eszközrendszer, és az interaktív tanulási környezet lehetőségeit, előnyeit, hátrányait, összegyűjtjük és közkinccsé tesszük a módszertani és gyakorlati tapasztalatokat.

A kísérlet másik aspektusa, hogy előtérbe helyezzük a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott kompetencia alapú tanulást melynek célja, hogy gyermekeink, a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis "ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés" történjen. Ezek a tanulók olyan elektronikus tanulási környezetben tanulnak a következő hetekben, amely bátran nevezhető világszínvonalúnak.

Oldalunkon a tanároknak, hallgatóknak, gyerekeknek, és nem utolsó sorban a szülőknek szeretnénk tájékoztatást adni az "E-book program" eseményeiről és eredményeiről.